петък, 20 май 2016 г.

Флашмоб с живи рибки и дискусионен форум за опазване на реките организира Читалище „Умение-2003“

„Здравето също има бряг! Пази изворите, заради себе си и другите“ беше надсловът на флашмобът, който Читалище „Умение-2003“ организира по повод Международния ден на биоразнообразието – 22 май. Граждани и малки деца пренесоха посланието у дома чрез миниаквариуми с живи молинезии. Инициативата е част от дейностите по проекта „Здраве от извора“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“ по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Целта на проекта е да се насърчи гражданското участие в област Ямбол в опазването на реките и тяхното биоразнообразие.
От декоративните рибки с посланията на Читалище „Умение-2003“ получиха и представители на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов и заместник областният управител Иван Йоргов, кметът на община Тунджа Георги Георгиев и неговите заместници Георги Чалъков и Станчо Ставрев, екологът на общината Светозар Грозев, Евгения Динева от ОД „Земеделие“, началникът на сектор „Рибарство и контрол“ Ясен Киров, както и на други институции, отговорни за опазването на водите в областта.

Координаторът на проект „Здраве от извора“ Дияна Бончева взе участие и в обществените консултации на проекта за План за управление на речните басейни 2015-2020, което се проведе в Ямбол на 19 май в областна управа.
А на 3 юни читалище „Умение-2003“ организира дискусионен форум на тема: „Устойчиво екологично управление на водните ресурси в басейна на река Тунджа в област Ямбол“. Форумът е посветен на 5 юни – Международния ден на околната среда. На него са поканени всички участници в процеса по опазване на водните ресурси - представители на държавни и общински институции, на екологични, бизнес- и браншови НПО, земеделски производители и животновъди, рибари, любители на водния туризъм, собственици на промишлени предприятия.
За Читалище „Умение-2003“ е важно да бъдат споделени практиките на държавния, общинския, неправителствения сектор и бизнеса по устойчивото управление на водните ресурси в ямболска област, както и чрез открит диалог представителите на институциите да бъдат запознати с предложенията на гражданския сектор за необходимите мерки за решаването на проблемите със замърсяването на реките и язовирите в област Ямбол.
Форумът ще се проведе на 3 юни от 10.30 часа в залата на Ямболски младежки конкултативен център на ул. „Търговска“ 2, ет. 2 /бившия Профсъюзен дом/ в гр. Ямбол. Заявки за участие се приемат чрез e-mail: umenie2003@gmail.com или телефон: 046 910 868.


Пълният албум от флашмоба тук.

Настоящата публикация е създадена по програма „Съгради промяна“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност”. Изразените тук становища са на Читалище „Умение-2003“ - Ямбол и не отразяват непременно мнението на подкрепящите организации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар