понеделник, 11 януари 2016 г.

Конкурс за плакат за опазването на езера и рекиПо повод 2 февруари – Световен ден на влажните зони
Читалище „Умение-2003“ обявява КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ
НА ТЕМА: ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
Конкурсът се провежда в рамките на проект „Здраве от извора“, който се реализира по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.
КРАЕН СРОК: 00.00 часа на 2 февруари 2016 г.
ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Всеки ученик, група ученици, кръжок, клуб, училище от България
ПЛАКАТИТЕ трябва да носят АВТОРСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ. Няма ограничение за размери или вида на материалите. Идеите ви могат да бъдат представени чрез различни средства - комикс, колаж, рисунки, направени на ръка, текст или други. Плакатите ще се оценяват и според тяхната оригиналност.
УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА НИ ИЗПРАТЯТ своите плакати (може и чрез снимка от телефон или фотоапарат) до 00.00 часа на 2 февруари 2016 г.  чрез Facebook   https://www.facebook.com/Zdraveotizvora/ или на e-mail: umenie2003@gmail.com.
Всеки участник може да участва с неограничен брой плакати. Не пропускайте към творбите си да ни дадете и следната информация: име, възраст, адрес, телефон или e-mail за връзка. 
Всеки участник носи лична отговорност да участва само със собствени произведения, които не нарушават авторски права на други хора. Читалище „Умение-2003“ и финансиращите организации не носят отговорност за авторството на участващите творби.
ВАЖНО: Участвайки в този конкурс, вие предварително давате съгласието си материалите и името ви да бъдат публикувани на сайта на проекта.
Лауреатите ще бъдат обявени чрез Facebook   https://www.facebook.com/Zdraveotizvora/, блога http://zdraveotizvora.blogspot.bg/ и медиите до 15 февруари 2016 г.
Наградите ще са предметни и ще бъдат връчени на Областен форум-театър за опазването на реките и язовирите в област Ямбол, посветен на Деня на Земята – 22 април.  
КОИ СА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ? Рамсарската конвенция ги определя като блата, тресавища, торфени блата, потоци, извори, езера, язовири, реки, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра.
Още жокери ще намерите в секция «Материали» в блога на проект «Здраве от извора» http://zdraveotizvora.blogspot.bg/ и във Facebook   https://www.facebook.com/Zdraveotizvora/.