петък, 27 май 2016 г.

Дискусионен форум Устойчиво екологично управление на водните ресурси в басейна на река Тунджа в област Ямбол

ПОКАНА за Дискусионен форум
Устойчиво екологично управление на водните ресурси в басейна на река Тунджа в област Ямбол

03.06.2016 г., гр. Ямбол
Читалище „Умение-2003“ Ви кани на дискусионен форум на тема: „Устойчиво екологично управление на водните ресурси в басейна на река Тунджа в област Ямбол“, който ще се проведе на 03.06.2016 г. от 10.30 часа в залата на Ямболски младежки конкултативен център на ул. „Търговска“ 2, ет. 2 /бившия Профсъюзен дом/ в гр. Ямбол.
Форумът се провежда в рамките на проект „Здраве от извора“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“ по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Целта на проекта е да се насърчи гражданското участие в област Ямбол в опазването на реките и тяхното биоразнообразие, като се създаде устойчива мрежа от младежки групи с интереси в сферата на екологията в общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово, която да наложи иновативен модел за ефективно и трайно партньорство с бизнеса, браншови и екологични организации, държавни и местни инстутуции в сферата на опазването на околната среда и здравето. 
В тази връзка на дискусионния форум, който е посветен на 5 юни – Международния ден на околната среда, са поканени всички участници в процеса по опазване на водните ресурси - представители на държавни и общински институции, на екологични, бизнес- и браншови НПО, земеделски производители и животновъди, рибари, любители на водния туризъм, собственици на промишлени предприятия.
За Читалище „Умение-2003“ е важно да бъдат споделени практиките на държавния, общинския, неправителствения сектор и бизнеса по устойчивото управление на водните ресурси в ямболска област, както и чрез открит диалог представителите на институциите да бъдат запознати с предложенията на гражданския сектор за необходимите мерки за решаването на проблемите със замърсяването на реките и язовирите в област Ямбол.
В тази връзка считам, че за участниците във форума ще бъде изключително полезно да бъдат информирани за добрите практики на „Геоланд инженеринг“ ЕООД по отношение на опазване на реките и водоемите. 
Окончателната програма за дискусионния форум ще бъде изготвена и ще ви бъде изпратена след уточняването на презентациите на участниците за своята практика по опазване на водните ресурси.
Моля да потвърдите участието на представител на Вашата институция/организация до 1 юни 2016 г. чрез:
e-mail: umenie2003@gmail.com или телефони: 046 910 868, 0893219069.


ОЧАКВАМЕ ВИ! 

петък, 20 май 2016 г.

Флашмоб с живи рибки и дискусионен форум за опазване на реките организира Читалище „Умение-2003“

„Здравето също има бряг! Пази изворите, заради себе си и другите“ беше надсловът на флашмобът, който Читалище „Умение-2003“ организира по повод Международния ден на биоразнообразието – 22 май. Граждани и малки деца пренесоха посланието у дома чрез миниаквариуми с живи молинезии. Инициативата е част от дейностите по проекта „Здраве от извора“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“ по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Целта на проекта е да се насърчи гражданското участие в област Ямбол в опазването на реките и тяхното биоразнообразие.
От декоративните рибки с посланията на Читалище „Умение-2003“ получиха и представители на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов и заместник областният управител Иван Йоргов, кметът на община Тунджа Георги Георгиев и неговите заместници Георги Чалъков и Станчо Ставрев, екологът на общината Светозар Грозев, Евгения Динева от ОД „Земеделие“, началникът на сектор „Рибарство и контрол“ Ясен Киров, както и на други институции, отговорни за опазването на водите в областта.