понеделник, 1 февруари 2016 г.

Отбелязваме Деня на влажните зони

На 2 февруари светът отбелязва ДЕНЯТ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
Рамсарската конвенция определя влажните зони като блата, тресавища, торфени блата или вода независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, възсолена или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра.
Темата за 2016 г. е: ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ: УСТОЙЧИВ ПОМИНЪК
Повече от един милиард души си изкарват прехраната от влажни зони.
Прехраната от риболова, отглеждането на ориз, пътуване, туризъм, и предоставяне на вода на всички зависят от влажните зони.
И влажните зони са от жизнено значение за нас по много други начини. Те са домакин на огромно разнообразие на живот, защита на нашите крайбрежни ивици, предоставят естествени бариери срещу речните наводнения, както и източник за въглероден диоксид за регулиране на климатичните промени.
За съжаление, влажните зони често са разглеждани като пустош, а повече от 64 % от нашите влажни зони са изчезнали от 1900 г. насам.
Посланията на децата на България за опазването на влажните зони ще намерите в нашия албум КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ НА ТЕМА: ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ https://www.facebook.com/media/set/

Няма коментари:

Публикуване на коментар